CÂY XANH

Chiều cao cây trưởng thành <=10m.Trồng trên dải phân cách có chiều rộng <2m hay vỉa hè có chiều rộng <3m.
Chiều cao cây trưởng thành >=10m và <15m Trồng trên dải phân cách có chiều rộng ≥2m hay vỉa hè có chiều rộng ≥3m
Chiều cao cây trưởng thành ≥15m Trồng trên công viên mảng xanh lớn hay trên vỉa hè có chiều rộng ≥5m